Particulieren brengstation

Ook particulieren kunnen met hun houtafval, groenafval en restafval terecht bij afvalverwerker RD Recycling. Afhankelijk van het soort afval gelden verschillende prijzen en acceptatievoorwaarden. Zie de prijslijst en de openingstijden voor meer informatie.